Hållbarhet (Miljö, Kvalitet, Arbetsmiljö, Säkerhet, Spårbarhet)

Vi är certifierade enligt följande standarder för kvalitetsledningssystem avseende handel med Byggvaror och Järnhandelssortiment:
ISO 9001:2015 (XL-Bygg, BIG), ISO 14001:2015 (XL-Bygg, BIG), ISO 45001:2018 (XL-Bygg) och ISO 45001:2023 (BIG)
Vi ingår även i XL-Byggs spårbarhetscertifikat enligt PEFC och FSC.

Kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del i vår vardag där vi ständigt söker förbättringsmöjligheter och olika sätt att minimera vår miljöpåverkan. Vi vill att alla proffs använder Bra verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett hållbarhetsperspektiv för oss alla (miljö, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet)

Vi jobbar med detta genom kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare som känner ansvar och delaktighet för att skapa maximal nytta för varje kund. Vi arbetar med att utveckla vårt sortiment efter den lokala kundens krav och behov i en hållbar riktning. Det sker i samarbete med de tillverkare som delar vår helhetssyn och står för innovationer och hög kvalitet.

Verksamhetspolicy, arbetsmiljöpolicy, etik- och hållbarhetspolicy och certifikat hittar du här.