AutomatService

Ständig tillgång till kritiska och viktiga produkter

Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande för många verksamheter. Ett traditionellt lager med begränsade öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. AutomatService löser problemen. AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

  • Besparingar från första dagen

  • Full kostnadskontroll

  • Support, service, installation och besparingsanalys ingår


AutomatService finns i fyra olika lösningar

1. SavePro Varuautomat
SavePro är skåpautomaten som är lika enkel som en godisautomat. Du väljer produkt, trycker på en knapp och varan kommer direkt. På bara någon minut kan din personal vara tillbaka på sin arbetsplats. Orderläggningen sker automatiskt och påfyllningen kan antingen skötas av er personal, av en extern partner eller av vår personal – allt efter överens­kommelse. Den automatiska orderläggningen minskar kraven på er inköpsavdelning och elimi­nerar brådskande beställningar.

2. SavePro Utlåningsmodul 
SaveRent Utlåningsmodul, lånar ut och tar tillbaka produkter och erbjuder dessutom produktspårning. SaveRent lämpar sig väl för till exempel mät- och testinstrument, bilnycklar, datorer, projektorer, borrmaskiner och märk-apparater – utrustning som kan behövas av många anställda vid olika tillfällen. SaveRent drivs självständigt utan SavePro-automat. Full kontroll på: Vem som lånat vilken produkt När en produkt förväntas bli återlämnad Garantitider När det är dags för underhåll och obligatorisk kalibrering Uppföljning av driftstid 

3. SaveBox Skåpsmodul
SaveBox skåpsmodul hjälper dig att lagerhålla produkter som kräver lite mer utrymme. SaveBox lämpar sig för ömtåliga, dyra, stora eller tunga produkter. Denna lösning passar till exempel utmärkt för hylsnyckelsatser, arbetsbelysning, kabelvindor, arbets-skor, arbetskläder med mera. Det går utmärkt att koppla samman flera moduler. Dessutom finns det möjlighet för varje anställd att få sitt eget fack. För att du lätt ska se vad som finns i varje fack är SaveBox utrustad med kraftiga glasfönster. Facken finns i flera olika storlekar för att anpassas till just dina behov. Denna automat måste kopplas ihop med en SavePro Varuautomat eller en SaveRent Utplåningsmodul.

4. SaveCon Smådelsautomat
SaveCon fungerar som en SavePro varuautomat men är anpassad för viktiga smådelar till exempel bits, skär, fräsar, borr eller svetsprodukter. Automaten är ett kostnadseffektivt och enkelt system för att säkerställa tillgång och ta kontroll över den dagliga förbrukningen av smådelar. SaveCons mjukvara möjliggör dessutom spårning av förbrukning ner på medarbetarnivå och ger statistik för en värdefull överblick över den totala förbrukningen. Precis som med en SavePro varu­automat går ett automatiskt meddelande till ansvarig inköpare, till extern partner eller direkt till oss när nivåerna sjunker under en förutbestämd nivå. Hyllorna i SaveCon Smådelsautomat kan även byggas i en SavePro Varuautomat.


Lär dig om AutomatService under 2 min genom att ta del av vår kundfilm.


Läs mer och ladda ner broschyren.

Broschyren